2012-12-20 12:17:42# 141. lþ.#F 58.#2. fundur. Fjárlög 2013., til 12:40:24| L gert 20 19:42
[prenta uppsett í dálka] 58. fundur, 141. lþ.

Fjárlög 2013, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 670, nál. 693, 726 og 728, brtt. 686, 690, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 715, 727, 750, 785, 787, 788, 793 og 797.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:20]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 793 og 797. --- Afbrigði samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, REÁ, RM, SER, SÁA, SII, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (BirgJ, ÞSa) greiddu ekki atkv.

12 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, BJJ, JónG, KLM, MT, RR, SDG, SIJ, ÖS) fjarstaddir.

[12:20] Horfa

Helgi Hjörvar:


[12:24] Horfa

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Höskuldur Þórhallsson) (andsvar):


[12:24] Horfa

Helgi Hjörvar (andsvar):


[12:26] Horfa

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Höskuldur Þórhallsson) (andsvar):


[12:27] Horfa

Helgi Hjörvar (andsvar):


[12:27] Horfa

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[12:29] Horfa

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Kristján Þór Júlíusson):


[12:33] Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson:


[12:37] Horfa

Eygló Harðardóttir: