2012-12-21 10:16:01# 141. lþ.#F 60.#2. fundur. Íslandsstofa., til 10:17:49| A gert 10 9:52
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 141. lþ.

Íslandsstofa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 500. mál (ótímabundin fjármögnun). --- Þskj. 642.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:17]

Brtt. í nál. 795 (ný 1. gr.) samþ. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, RM, SER, SÁA, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞKG, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

5 þm. (AtlG, LMós, MT, UBK, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁsmD, BjörgvS, GLG, JónG, LRM, ÓÞ, REÁ, RR, SDG, TÞH, VigH, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:16] Horfa

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 44:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, RM, SER, SÁA, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞKG, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

4 þm. (AtlG, LMós, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁsmD, BjörgvS, GBS, JónG, KaJúl, LRM, ÓÞ, REÁ, RR, SDG, TÞH, VigH, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.