2012-12-21 20:39:56# 141. lþ.#F 60.#14. fundur. Barnalög., til 21:02:01| A gert 10 9:52
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 141. lþ.

Barnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 476. mál (frestun gildistöku o.fl.). --- Þskj. 614.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:51]

[20:40] Horfa

Jónína Rós Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:41] Horfa

Guðmundur Steingrímsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:42] Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:44] Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:45] Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson) (um atkvæðagreiðslu):


[20:46] Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:47] Horfa

Guðmundur Steingrímsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:49] Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:50] Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 831 (ný 4. gr.) samþ. með 26:24 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, IllG, JónG, KÞJ, LMós, MT, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SIJ, SF, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.
nei:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, SER, SII, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:52] Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir:


[20:53] Horfa

Guðmundur Steingrímsson:


[20:54] Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir:


[20:56] Horfa

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir:


[20:57] Horfa

Eygló Harðardóttir:


[20:58] Horfa

Árni Páll Árnason:


[20:59] Horfa

Mörður Árnason:


[20:59] Horfa

Álfheiður Ingadóttir:


Brtt. í nál. 821 kom ekki til atkv.

5. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LMós, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SII) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, PHB, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.