2012-12-21 21:40:19# 141. lþ.#F 60.#19. fundur. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög., til 21:42:10| A gert 3 10:57
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 141. lþ.

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 272. mál (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður). --- Þskj. 807.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:41]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LMós, LGeir, MSch, OH, REÁ, RM, SDG, SER, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VigH, ÞrB, ÖJ, ÖS.

8 þm. (GÞÞ, MT, MÁ, PHB, RR, VBj, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SÁA, SII, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:40] Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson: