2012-12-22 00:29:40# 141. lþ.#F 61.#6. fundur. Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum., til 00:33:08| A gert 22 11:31
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 141. lþ.

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 151. mál (söluheimild og reglur um söluferli). --- Þskj. 836, nál. 827, brtt. 844 og 846.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:31]

Brtt. 844 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HHj, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, RM, SII, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

21 þm. (AtlG, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, GÞÞ, GBS, IllG, KÞJ, LMós, MT, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SF, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, GLG, HöskÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, LRM, ÓÞ, SER, SÁA, SkH, TÞH, UBK, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 846 kölluð aftur.

Brtt. í nál. 827 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, GStein, HHj, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, RM, SII, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

23 þm. (AtlG, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, IllG, KÞJ, LMós, MT, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SF, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, LRM, ÓÞ, SER, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 26:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, GStein, HHj, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MÁ, OH, RM, SER, SII, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
AtlG, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, GÞÞ, IllG, JónG, KÞJ, LMós, PHB, REÁ, RR, UBK, ÞKG, ÞSa.

7 þm. (EyH, GBS, MT, SDG, SIJ, SF, VigH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:32] Horfa

Þór Saari: