2012-12-22 00:55:34# 141. lþ.#F 61.#13. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 00:59:52| A gert 22 11:31
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 141. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 496. mál (hækkun greiðslna og lenging). --- Þskj. 861, brtt. 865.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:56]

Brtt. 865 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LMós, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:55] Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir:


Frv., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, GStein, HHj, JóhS, JRG, KJak, KLM, LMós, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, RM, SER, SII, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

19 þm. (BÁ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, KÞJ, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SF, UBK, VigH, ÞKG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:56] Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[00:57] Horfa

Velferðarráðherra (Guðbjartur Hannesson):


[00:58] Horfa

Árni Páll Árnason: