2012-12-22 01:03:11# 141. lþ.#F 61.#15. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn., til 01:04:44| A gert 27 11:53
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 141. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 97. mál (vernd mikilvægra grunnvirkja). --- Þskj. 97, nál. 701.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:03]

Brtt. í nál. 701 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MT, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

2 þm. (AtlG, LMós) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BjörgvS, GStein, HöskÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, KÞJ, LRM, MÁ, ÓÞ, SDG, SÁA, SIJ, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MT, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BjörgvS, EyH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, MÁ, ÓÞ, SDG, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KLM, LGeir, MSch, MT, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

2 þm. (AtlG, LMós) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BjörgvS, GStein, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, KÞJ, LRM, MÁ, ÓÞ, SDG, SER, SÁA, SkH, TÞH, ÞBack) fjarstaddir.