2012-12-22 01:08:02# 141. lþ.#F 61.#17. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn., til 01:08:25| A gert 27 11:58
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 141. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 99. mál (réttindi starfsmanna starfsmannaleigna). --- Þskj. 99, nál. 703.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:08]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÖJ, ÖS.

2 þm. (AtlG, LMós) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁI, ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BjörgvS, GStein, HöskÞ, JBjarn, KaJúl, LRM, ÓÞ, SDG, SER, SÁA, SkH, TÞH, ÞSa, ÞrB, ÞBack) fjarstaddir.