Útbýting 141. þingi, 53. fundi 2012-12-14 21:04:04, gert 15 16:5
Alþingishúsið

Ársreikningar, 94. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 731; brtt. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 732.

Bókhald, 93. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 731.

Hleranir frá ársbyrjun 2008, 517. mál, fsp. BjarnB, þskj. 722.

Rannsóknarnefndir, 416. mál, nál. m. brtt. minni hluta stjórnsk.- og eftirln., þskj. 734.

Ríki á EES-svæðinu og uppfylling Maastricht-skilyrða, 519. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 733.

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, 151. mál, nál. m. brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 723.

Sjúkratryggingar, 303. mál, nál. minni hluta velfn., þskj. 725.

Umferðarlög, 518. mál, frv. um.- og samgn., þskj. 724.

Vernd og orkunýting landsvæða, 89. mál, brtt. SIJ og ÁJ, þskj. 729; brtt. SIJ, þskj. 730.