Útbýting 141. þingi, 59. fundi 2012-12-20 17:05:00, gert 22 14:19
Alþingishúsið

Auðlegðarskattur, 525. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 798.

Aukin almenn notkun á þjóðfána Íslendinga, 524. mál, þáltill. SF o.fl., þskj. 796.

Íslandsstofa, 500. mál, nál. m. brtt. utanrmn., þskj. 795.

Upptaka Tobin-skatts, 523. mál, þáltill. GLG, þskj. 791.