Dagskrá 141. þingi, 49. fundi, boðaður 2012-12-08 10:30, gert 11 14:13
[<-][->]

49. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis laugardaginn 8. des. 2012

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, stjfrv., 448. mál, þskj. 562. --- 1. umr.
 2. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 456. mál, þskj. 578. --- 1. umr.
 3. Vegabréf, stjfrv., 479. mál, þskj. 617. --- 1. umr.
 4. Dómstólar, stjfrv., 475. mál, þskj. 613. --- 1. umr.
 5. Almannatryggingar, stjfrv., 495. mál, þskj. 637. --- 1. umr.
 6. Fæðingar- og foreldraorlof, stjfrv., 496. mál, þskj. 638. --- 1. umr.
 7. Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara, stjfrv., 498. mál, þskj. 640. --- 1. umr.
 8. Íslandsstofa, stjfrv., 500. mál, þskj. 642. --- 1. umr.
 9. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 447. mál, þskj. 561. --- 1. umr.
 10. Svæðisbundin flutningsjöfnun, stjfrv., 459. mál, þskj. 583. --- 1. umr.
 11. Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, stjfrv., 502. mál, þskj. 644. --- 1. umr.
 12. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 501. mál, þskj. 643. --- 1. umr.
 13. Barnalög, stjfrv., 476. mál, þskj. 614. --- 1. umr.
 14. Tóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak, stjfrv., 499. mál, þskj. 641. --- 1. umr.
 15. Sjúkratryggingar o.fl., frv., 494. mál, þskj. 635. --- 1. umr.
 16. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands, frv., 446. mál, þskj. 560. --- 1. umr.