Dagskrá 141. þingi, 53. fundi, boðaður 2012-12-14 10:30, gert 15 16:5
[<-][->]

53. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 14. des. 2012

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Samskipti ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins.
  2. Ummæli ASÍ og vinnuveitenda.
  3. Beiðni nefndarmanna um gögn um fjárlög.
  4. Húsnæðismál á Austurlandi.
  5. Ummæli ráðherra um makríldeiluna.
 2. Vernd og orkunýting landsvæða, stjtill., 89. mál, þskj. 89. --- Frh. síðari umr.
 3. Fjárlög 2013, stjfrv., 1. mál, þskj. 670. --- 3. umr.
 4. Bókmenntasjóður o.fl., stjfrv., 110. mál, þskj. 110. --- 2. umr.
 5. Bókasafnalög, stjfrv., 109. mál, þskj. 109. --- 2. umr.
 6. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frv., 190. mál, þskj. 193. --- 2. umr.
 7. Lækningatæki, stjfrv., 67. mál, þskj. 67. --- 2. umr.
 8. Bókhald, stjfrv., 93. mál, þskj. 93. --- 2. umr.
 9. Ársreikningar, stjfrv., 94. mál, þskj. 94. --- 2. umr.
 10. Fullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar um spillingu, stjtill., 296. mál, þskj. 329. --- Síðari umr.
 11. Almenn hegningarlög, stjfrv., 130. mál, þskj. 130. --- 2. umr.
 12. Skráð trúfélög, stjfrv., 132. mál, þskj. 132. --- 2. umr.
 13. Stjórnarráð Íslands, stjfrv., 214. mál, þskj. 222. --- 2. umr.
 14. Sjúkratryggingar, stjfrv., 303. mál, þskj. 336. --- 2. umr.
 15. Rannsókn samgönguslysa, stjfrv., 131. mál, þskj. 131. --- 2. umr.
 16. Upplýsingalög, stjfrv., 215. mál, þskj. 223. --- 2. umr.
 17. Vegabréf, stjfrv., 479. mál, þskj. 617. --- 2. umr.
 18. Öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum, stjfrv., 92. mál, þskj. 520. --- 3. umr.
 19. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn, stjtill., 97. mál, þskj. 97. --- Síðari umr.
 20. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2012 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 98. mál, þskj. 98. --- Síðari umr.
 21. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 99. mál, þskj. 99. --- Síðari umr.
 22. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 278. mál, þskj. 311. --- Síðari umr.
 23. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 167/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 279. mál, þskj. 312. --- Síðari umr.
 24. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 168/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 280. mál, þskj. 313. --- Síðari umr.
 25. Atvinnuleysistryggingar, stjfrv., 513. mál, þskj. 691. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 26. Lyfjalög, stjfrv., 460. mál, þskj. 586. --- 1. umr.
 27. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 447. mál, þskj. 561. --- 1. umr.
 28. Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, stjfrv., 502. mál, þskj. 644. --- 1. umr.
 29. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 501. mál, þskj. 643. --- 1. umr.
 30. Barnalög, stjfrv., 476. mál, þskj. 614. --- 1. umr.
 31. Tóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak, stjfrv., 499. mál, þskj. 641. --- 1. umr.
 32. Sjúkratryggingar o.fl., frv., 494. mál, þskj. 635. --- 1. umr.
 33. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands, frv., 446. mál, þskj. 560. --- 1. umr.
 34. Sveitarstjórnarlög, frv., 515. mál, þskj. 707. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 35. Skipulagslög, frv., 516. mál, þskj. 709. --- 1. umr. Ef leyft verður.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Beiðni um nefndarfund (um fundarstjórn).
 2. Lengd þingfundar.
 3. Tilhögun þingfundar.
 4. Lengd þingfundar.
 5. Afbrigði um dagskrármál.