Fundargerð 141. þingi, 43. fundi, boðaður 2012-11-30 10:30, stóð 10:29:59 til 00:48:13 gert 3 8:5
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

föstudaginn 30. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

[10:30]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Störf þingsins.

[10:31]

Horfa

Umræðu lokið.


Lengd þingfundar.

[11:06]

Horfa


Afbrigði um dagskrármál.

[11:09]

Horfa


Fjárlög 2013, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 567, 589 og 590, brtt. 568, 569, 570, 571, 580 og 581.

[11:14]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:02]

[13:31]

Horfa

[Fundarhlé. --- 19:22]

[19:52]

Horfa

[23:49]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 23:52]


Um fundarstjórn.

Afsökunarbeiðni þingmanna.

[00:45]

Málshefjandi var Lúðvík Geirsson.

Horfa

Út af dagskrá voru tekin 3.--12. mál.

Fundi slitið kl. 00:48.

---------------