Fundargerð 141. þingi, 45. fundi, boðaður 2012-12-03 23:59, stóð 15:46:31 til 02:29:12 gert 4 13:58
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

45. FUNDUR

mánudaginn 3. des.,

að loknum 44. fundi.

Dagskrá:


Fjárlög 2013, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 567, 589 og 590, brtt. 568, 569, 570, 571, 580 og 581.

[15:46]

Horfa

[Fundarhlé. --- 19:11]

[19:46]

Horfa

[00:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--11. mál.

Fundi slitið kl. 02:29.

---------------