Fundargerð 141. þingi, 46. fundi, boðaður 2012-12-04 13:30, stóð 13:30:18 til 06:21:59 gert 5 8:24
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

46. FUNDUR

þriðjudaginn 4. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

[13:30]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Störf þingsins.

[13:31]

Horfa

Umræðu lokið.


Lengd þingfundar.

[14:06]

Horfa


Fjárlög 2013, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 567, 589 og 590, brtt. 568, 569, 570, 571, 580 og 581.

[14:07]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:55]

[19:30]

Horfa

[23:34]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 03:49]

[04:06]

Horfa

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--17. mál.

Fundi slitið kl. 06:21.

---------------