Fundargerð 141. þingi, 52. fundi, boðaður 2012-12-13 10:30, stóð 10:30:46 til 02:20:39 gert 14 8:5
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

52. FUNDUR

fimmtudaginn 13. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Lengd þingfundar.

[10:30]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Störf þingsins.

[10:31]

Horfa

Umræðu lokið.


Vernd og orkunýting landsvæða, frh. síðari umr.

Stjtill., 89. mál (rammaáætlun). --- Þskj. 89, nál. 526, 549 og 554, brtt. 553.

[11:07]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:01]


Lengd þingfundar.

[13:30]

Horfa


Vernd og orkunýting landsvæða, frh. síðari umr.

Stjtill., 89. mál (rammaáætlun). --- Þskj. 89, nál. 526, 549 og 554, brtt. 553.

[13:36]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:57]

[19:30]

Horfa

[23:59]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Um fundarstjórn.

Framhald umræðu um rammaáætlun.

[02:17]

Málshefjandi var Álfheiður Ingadóttir.

Horfa

Út af dagskrá voru tekin 3.--23. mál.

Fundi slitið kl. 02:20.

---------------