Fundargerð 141. þingi, 54. fundi, boðaður 2012-12-17 10:30, stóð 10:30:18 til 22:17:39 gert 18 9:20
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

54. FUNDUR

mánudaginn 17. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að Sigríður Á. Andersen tæki sæti Ólafar Nordal, 2. þm. Reykv. s.


Tilhögun þingfundar.

[10:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að matarhlé yrðu lengri vegna nefndafunda.


Lengd þingfundar.

[10:31]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[10:31]

Horfa


Starfsleyfi sorpbrennslu á Kirkjubæjarklaustri.

[10:31]

Horfa

Spyrjandi var Sigurður Ingi Jóhannsson.


Fjárveiting til löggæslumála.

[10:39]

Horfa

Spyrjandi var Birgir Ármannsson.


Aðildarumsókn Íslands að ESB.

[10:45]

Horfa

Spyrjandi var Vigdís Hauksdóttir.


Verkefni norðurslóða.

[10:52]

Horfa

Spyrjandi var Tryggvi Þór Herbertsson.


Mat á virkjunum í Þjórsá.

[10:59]

Horfa

Spyrjandi var Unnur Brá Konráðsdóttir.


Um fundarstjórn.

Svar við fyrirspurn.

[11:06]

Horfa

Málshefjandi var Eygló Harðardóttir.


Vernd og orkunýting landsvæða, frh. síðari umr.

Stjtill., 89. mál (rammaáætlun). --- Þskj. 89, nál. 526, 549 og 554, brtt. 553, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 729 og 730.

[11:08]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:46]


Lengd þingfundar.

[15:02]

Horfa


Vernd og orkunýting landsvæða, frh. síðari umr.

Stjtill., 89. mál (rammaáætlun). --- Þskj. 89, nál. 526, 549 og 554, brtt. 553, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 729 og 730.

[15:05]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:55]

[20:01]

Horfa

[Fundarhlé. --- 22:00]

[22:16]

Horfa

[22:16]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--28. mál.

Fundi slitið kl. 22:17.

---------------