Útbýting 142. þingi, 14. fundi 2013-06-26 18:24:33, gert 27 7:51
Alþingishúsið

Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, 9. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 47; nál. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 48.