Útbýting 142. þingi, 16. fundi 2013-06-28 14:04:56, gert 29 14:27
Alþingishúsið

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, 11. mál, brtt. VilÁ, þskj. 58.

Veiðigjöld, 15. mál, nál. minni hluta atvinnuvn., þskj. 59; brtt. minni hluta atvinnuvn., þskj. 60.