Útbýting 142. þingi, 26. fundi 2013-09-11 15:02:39, gert 12 8:10
Alþingishúsið

Útbýtt utan þingfundar 10. sept.:

Hagstofa Íslands, 14. mál, nál. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 107; brtt. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 108.

Útbýtt á fundinum:

Hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og tekjum af orkuauðlindum, 44. mál, þáltill. OH o.fl., þskj. 106.