Útbýting 142. þingi, 26. fundi 2013-09-11 15:38:17, gert 12 8:10
Alþingishúsið

Hagstofa Íslands, 14. mál, nál. minni hluta allsh.- og menntmn., þskj. 109.