Útbýting 142. þingi, 26. fundi 2013-09-11 18:23:50, gert 12 8:10
Alþingishúsið

Erlendir ríkisborgarar í íslenskum fangelsum, 46. mál, fsp. SilG, þskj. 111.

Fangelsismál, 45. mál, fsp. SilG, þskj. 110.

Lengd námstíma í framhaldsskólum, 49. mál, fsp. SSv, þskj. 114.

Rafrænt eftirlit með föngum, 47. mál, fsp. SilG, þskj. 112.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 48. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 113.