Fundargerð 142. þingi, 23. fundi, boðaður 2013-07-04 23:59, stóð 18:48:43 til 00:31:48 gert 9 16:9
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

23. FUNDUR

fimmtudaginn 4. júlí,

að loknum 22. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[18:48]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:49]


Tilhögun þingfundar.

[19:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að atkvæðagreiðslur færu fram að loknum umræðum um öll dagskrármálin.


Þingsköp Alþingis, 2. umr.

Frv. forsrh., 30. mál (samkomudagur Alþingis haustið 2013). --- Þskj. 67, nál. 75 og 76.

[19:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar og málefni aldraðra, 3. umr.

Stjfrv., 25. mál (frítekjumörk, tekjutengingar). --- Þskj. 83, brtt. 79 og 82.

[21:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðigjöld, 3. umr.

Stjfrv., 15. mál (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 15, nál. 73.

[21:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarskipunarlög, 3. umr.

Frv. ÁPÁ o.fl., 5. mál (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá). --- Þskj. 5.

[21:48]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Seðlabanki Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 20. mál (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.). --- Þskj. 20, brtt. 68 og 74, till. til rökst. dagskrár 80.

[22:17]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 22:40]

[22:40]

Útbýting þingskjala:


Varamenn taka þingsæti.

[22:51]

Horfa

Forseti tilkynnti að Björgvin G. Sigurðsson tæki sæti Oddnýjar G. Harðardóttur, 6. þm. Suðurk., Skúli Helgason tæki sæti Valgerðar Bjarnadóttur, 11. þm. Reykv. n., Sigríður Á. Andersen tæki sæti Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 1. þm. Reykv. s., og Oddgeir Ágúst Ottesen tæki sæti Vilhjálms Árnasonar, 9. þm. Suðurk.

Oddgeir Ágúst Ottesen, 9. þm. Suðurk., undirritaði drengskaparheit að stjórnarskránni.


Dagskrártillaga.

[22:55]

Horfa

Dagskrártillaga frá Birgittu Jónsdóttur, 12. þm. Suðvest., var borin undir atkvæði og felld.


Þingsköp Alþingis, frh. 2. umr.

Frv. forsrh., 30. mál (samkomudagur Alþingis haustið 2013). --- Þskj. 67, nál. 75 og 76.

[23:22]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Almannatryggingar og málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 25. mál (frítekjumörk, tekjutengingar). --- Þskj. 83, brtt. 79 og 82.

[23:25]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 86).


Veiðigjöld, frh. 3. umr.

Stjfrv., 15. mál (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 15, nál. 73.

[23:40]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 87).


Stjórnarskipunarlög, frh. 3. umr.

Frv. ÁPÁ o.fl., 5. mál (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá). --- Þskj. 5.

[00:21]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 88).


Seðlabanki Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 20. mál (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.). --- Þskj. 20, brtt. 68 og 74, till. til rökst. dagskrár 80.

[00:26]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 89).

Fundi slitið kl. 00:31.

---------------