Útbýting 143. þingi, 119. fundi 2014-05-16 20:13:52, gert 12 13:53
Alþingishúsið

Aðgengi handhafa rannsóknarheimilda að upplýsingum, 614. mál, fsp. HHG, þskj. 1234.

Bílaleigur, 570. mál, svar fjmrh., þskj. 1196.

Ferðaþjónusta og tekjur ríkissjóðs, 569. mál, svar fjmrh., þskj. 1198.

Fiskeldi, 319. mál, þskj. 1216.

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 392. mál, þskj. 1214.

Fjármálastöðugleikaráð, 426. mál, þskj. 1213.

Greiðslur erfingja ábyrgðarmanna af námslánum, 543. mál, svar menntmrh., þskj. 1221.

Greiðslur yfir landamæri í evrum, 238. mál, þskj. 1211.

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 176. mál, þskj. 1212.

Land sem ríkið leigir sveitarfélögum, 473. mál, svar fjmrh., þskj. 1186.

Lánasjóður íslenskra námsmanna, 148. mál, þskj. 1247.

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána, 485. mál, þskj. 1201.

Losun og móttaka úrgangs frá skipum, 376. mál, þskj. 1215.

Meðhöndlun úrgangs, 215. mál, þskj. 1208.

Náttúruvernd, 615. mál, frv. GÞÞ o.fl., þskj. 1236.

Opinber skjalasöfn, 246. mál, þskj. 1210.

Skipulagslög, 512. mál, þskj. 1239.

Stjórn fiskveiða, 153. mál, þskj. 1203.

Tollalög og vörugjald, 179. mál, þskj. 1248.

Útlendingar, 249. mál, þskj. 1209.

Veiðigjöld, 568. mál, þskj. 1202.

Verslun með áfengi og tóbak, 156. mál, þskj. 1207.