Útbýting 143. þingi, 6. fundi 2013-10-09 15:01:40, gert 17 11:5
Alþingishúsið

Kosningar til Alþingis, 68. mál, frv. VBj o.fl., þskj. 68.

Samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna, 67. mál, þáltill. PHB o.fl., þskj. 67.