2013-11-19 14:42:33# 143. lþ.#F 25.#4. fundur. Geislavarnir., til 14:44:55| A gert 20 7:54
[prenta uppsett í dálka] 25. fundur, 143. lþ.

Geislavarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 23. mál (heildarendurskoðun, EES-reglur). --- Þskj. 23, nál. 195.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:43]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁsmD, ÁsF, BjG, BjÓ, BP, BN, EKG, ElH, ELA, EyH, FrH, FSigurj, GuðbH, HBK, HarB, HE, HHG, HBH, JMS, JónG, KG, KÞJ, KLM, LRM, MGM, PVB, PJP, PHB, REÁ, RR, RM, SigrM, SIJ, SilG, SJS, SSv, UBK, VBj, ValG, VigH, VilÁ, ÞorS, ÞórE, ÖS.

1 þm. (ÓP)* greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁÞS, BÁ, BirgJ, BjarnB, GÞÞ, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JÞÓ, KJak, KaJúl, OH, SDG, SII, VilB, WÞÞ, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

2. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 195 samþ. með 46 shlj. atkv.

3., 7., 13., og 17. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

4.--6., 8--12. og 14.--16. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.