Útbýting 143. þingi, 28. fundi 2013-11-28 10:31:51, gert 29 8:26
Alþingishúsið

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn, 74. mál, nál. meiri hluta utanrmn., þskj. 258.