Útbýting 143. þingi, 28. fundi 2013-11-28 13:30:44, gert 29 8:26
Alþingishúsið

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 129/2013 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn, 78. mál, nál. utanrmn., þskj. 259.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, 75. mál, nál. utanrmn., þskj. 257.