Útbýting 143. þingi, 40. fundi 2013-12-18 13:01:09, gert 26 11:22
Alþingishúsið

Veiting ríkisborgararéttar, 245. mál, frv. allsh.- og menntmn., þskj. 402.

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014, 3. mál, þskj. 368.