Útbýting 143. þingi, 40. fundi 2013-12-18 17:57:54, gert 26 11:22
Alþingishúsið

Mótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunar, 89. mál, nál. m. brtt. velfn., þskj. 410.

Orkuveita Reykjavíkur, 178. mál, brtt. minni hluta atvinnuvn., þskj. 409.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 177. mál, brtt. JÞÓ o.fl., þskj. 411.

Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga, 168. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 404.