Fundargerð 143. þingi, 35. fundi, boðaður 2013-12-12 10:30, stóð 10:31:14 til 02:23:56 gert 13 8:13
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

35. FUNDUR

fimmtudaginn 12. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[10:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að gerð yrðu hlé á fundinum vegna annarra funda.


Störf þingsins.

[10:31]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins.

[11:03]

Horfa

Málshefjandi var Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.

[Fundarhlé. --- 11:04]


Lengd þingfundar.

[11:37]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Fjáraukalög 2013, frh. 2. umr.

Stjfrv., 199. mál. --- Þskj. 248, nál. 317 og 326, brtt. 318, 319, 320, 321 og 327.

[11:38]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og fjárln.


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 157. mál (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.). --- Þskj. 187, nál. 313.

[13:39]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Landsvirkjun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 165. mál (heimild til sameiningar). --- Þskj. 197, nál. 294.

[13:40]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[Fundarhlé. --- 13:41]

[14:40]

Útbýting þingskjala:


Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014, 2. umr.

Stjfrv., 3. mál (verðlagsbreytingar o.fl.). --- Þskj. 3, nál. 315 og 324, brtt. 316 og 323.

[15:01]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:00]


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[20:00]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hjörvar.


Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014, frh. 2. umr.

Stjfrv., 3. mál (verðlagsbreytingar o.fl.). --- Þskj. 3, nál. 315 og 324, brtt. 316 og 323.

[20:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[02:22]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 6.--26. mál.

Fundi slitið kl. 02:23.

---------------