Fundargerð 143. þingi, 80. fundi, boðaður 2014-03-25 13:30, stóð 13:31:33 til 18:18:06 gert 26 7:54
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

80. FUNDUR

þriðjudaginn 25. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[13:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að Steinunn Þóra Árnadóttir tækt sæti Árna Þórs Sigurðssonar, 8. þm. Reykv. n.


Tilkynning um skriflegt svar.

[13:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að svar við fyrirspurn á þskj. 587 mundi dragast.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Starfsáætlun og hugmyndir um sumarþing.

[13:32]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hjörvar.


Störf þingsins.

[13:37]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Menningarsamningar.

[14:11]

Horfa

Málshefjandi var Svandís Svavarsdóttir.


Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 167. mál (brottfall laganna). --- Þskj. 199, nál. 624.

[14:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 417. mál (aukin verkefni kirkjuþings). --- Þskj. 756.

[17:37]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Vátryggingastarfsemi og miðlun vátrygginga, 3. umr.

Stjfrv., 168. mál (markaðssetning o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 529, nál. 684.

[18:06]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti og kauphallir, 3. umr.

Stjfrv., 189. mál (framkvæmd fyrirmæla o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 237.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, 3. umr.

Stjfrv., 274. mál (framlenging bráðabirgðaákvæðis). --- Þskj. 524.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 3. umr.

Stjfrv., 214. mál (fjárhæð losunargjalds). --- Þskj. 276.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu, 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (breyting ýmissa laga, EES-reglur). --- Þskj. 559, nál. 747.

[18:12]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:16]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:18.

---------------