Fundargerð 143. þingi, 107. fundi, boðaður 2014-05-09 10:30, stóð 10:33:08 til 18:10:14 gert 12 8:15
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

107. FUNDUR

föstudaginn 9. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um skrifleg svör.

[10:33]

Horfa

Forseti tilkynnti að svör við fyrirspurnum á þskj. 587, 818 og 893 mundu dragast.

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:33]

Horfa

Umræðu lokið.


Lengd þingfundar.

[11:07]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Gjaldskrárlækkanir o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 315. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 605, nál. 992, 1007 og 1008.

[11:08]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og efh.- og viðskn.


Vextir og verðtrygging, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 402. mál (fyrning uppgjörskrafna). --- Þskj. 733, nál. 927.

[11:35]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efling tónlistarnáms, 2. umr.

Stjfrv., 414. mál (nám óháð búsetu). --- Þskj. 751, nál. 1054.

[11:50]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar, 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 213. mál (forræði rafmagnsöryggismála). --- Þskj. 275, nál. 714.

[11:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni, síðari umr.

Þáltill. allsh.- og menntmn., 268. mál. --- Þskj. 504, nál. 712.

[11:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2. umr.

Stjfrv., 159. mál (heildarlög). --- Þskj. 190, nál. 672, brtt. 673.

og

Lífsýnasöfn, 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). --- Þskj. 191, nál. 672, brtt. 674.

[12:25]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:07]


Lyfjalög, 2. umr.

Stjfrv., 222. mál (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur). --- Þskj. 296, nál. 704.

[13:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:35]

Útbýting þingskjala:


Heilbrigðisstarfsmenn, 2. umr.

Stjfrv., 378. mál (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka). --- Þskj. 697, nál. 1014.

[13:35]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014, síðari umr.

Stjtill., 564. mál. --- Þskj. 981, nál. 1023.

[13:41]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014, síðari umr.

Stjtill., 566. mál. --- Þskj. 983, nál. 1019.

[13:56]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017, síðari umr.

Stjtill., 256. mál. --- Þskj. 468, nál. 956, brtt. 957.

[14:02]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 250. mál (heildarlög). --- Þskj. 458, nál. 645, brtt. 646.

og

Lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 251. mál (fækkun umdæma o.fl.). --- Þskj. 459, nál. 645, brtt. 647.

[15:25]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 2. umr.

Stjfrv., 140. mál (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). --- Þskj. 157, nál. 746.

[15:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Forvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtli, síðari umr.

Þáltill. JónG o.fl., 28. mál. --- Þskj. 28, nál. 770.

[16:07]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brottnám líffæra, 2. umr.

Frv. SilG o.fl., 34. mál (ætlað samþykki). --- Þskj. 34, nál. 917.

[16:14]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Myglusveppur og tjón af völdum hans, síðari umr.

Þáltill. KLM o.fl., 96. mál. --- Þskj. 99, nál. 695.

[16:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Sahara, síðari umr.

Þáltill. SÞÁ o.fl., 88. mál. --- Þskj. 88, nál. 659, frhnál. 1018.

[16:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum, síðari umr.

Þáltill. GStein o.fl., 70. mál (tvöfalt lögheimili). --- Þskj. 70, nál. 845.

[17:11]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráning upplýsinga um umgengnisforeldra, síðari umr.

Þáltill. GStein o.fl., 71. mál. --- Þskj. 71, nál. 915.

[17:29]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gerð sáttmála um verndun friðhelgi einkalífs í stafrænum miðlum, fyrri umr.

Þáltill. stjórnsk.- og eftirln., 519. mál. --- Þskj. 880.

[17:47]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu.

[18:07]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:10.

---------------