Fundargerð 143. þingi, 118. fundi, boðaður 2014-05-16 10:00, stóð 10:04:18 til 19:40:13 gert 19 8:27 Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

118. FUNDUR

föstudaginn 16. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Lengd þingfundar.

[10:04]

Horfa

Forseti sagðist líta svo á að samkomulag væri um að þingfundur stæði lengur en þingsköp kvæðu á um.

[10:04]

Útbýting þingskjala:


Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 3. umr.

Stjfrv., 159. mál (heildarlög). --- Þskj. 1077, nál. 1138, brtt. 1139.

og

Lífsýnasöfn, 3. umr.

Stjfrv., 160. mál (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). --- Þskj. 1078, nál. 1138.

[10:05]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldskrárlækkanir o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 315. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1063, brtt. 1145.

[10:06]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 2012, 2. umr.

Stjfrv., 377. mál. --- Þskj. 689, nál. 1050 og 1051.

[10:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verslun með áfengi og tóbak, 2. umr.

Stjfrv., 156. mál (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi). --- Þskj. 186, nál. 1017.

[10:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðhöndlun úrgangs, 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur). --- Þskj. 277, nál. 1046, brtt. 1047.

[10:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 2. umr.

Stjfrv., 249. mál (EES-reglur og kærunefnd). --- Þskj. 457, nál. 821 og 942, brtt. 822.

[10:53]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Opinber skjalasöfn, 2. umr.

Stjfrv., 246. mál (heildarlög). --- Þskj. 403, nál. 946, brtt. 947.

[11:29]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðslur yfir landamæri í evrum, 2. umr.

Stjfrv., 238. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 367, nál. 727.

[11:40]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Opinber innkaup, 2. umr.

Stjfrv., 220. mál (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur). --- Þskj. 293, nál. 725.

[11:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (innheimta lífeyrisiðgjalda). --- Þskj. 750, nál. 1044.

[11:45]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 211, nál. 1096.

[11:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálastöðugleikaráð, 2. umr.

Stjfrv., 426. mál (heildarlög). --- Þskj. 765, nál. 1146.

[11:52]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni innflytjenda, 2. umr.

Stjfrv., 517. mál (forstöðumaður Fjölmenningarseturs). --- Þskj. 878, nál. 1118 og 1156.

[12:12]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 2. umr.

Stjfrv., 392. mál (takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur). --- Þskj. 718, nál. 1067.

[12:19]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi, 2. umr.

Stjfrv., 375. mál (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.). --- Þskj. 686, nál. 1074.

[12:26]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Losun og móttaka úrgangs frá skipum, 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (EES-reglur). --- Þskj. 688, nál. 1093.

[12:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fiskeldi, 2. umr.

Stjfrv., 319. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 609, nál. 1107, brtt. 1114.

[12:36]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gerð sáttmála um verndun friðhelgi einkalífs í stafrænum miðlum, síðari umr.

Þáltill. stjórnsk.- og eftirln., 519. mál. --- Þskj. 880.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 350. mál (lyfjagát, EES-reglur). --- Þskj. 654, nál. 1101.

[12:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 275. mál (öryggi líffæra til ígræðslu). --- Þskj. 526, nál. 1099.

[12:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014, síðari umr.

Þáltill. SII o.fl., 62. mál. --- Þskj. 62, nál. 696.

[12:48]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hert viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri, síðari umr.

Þáltill. ELA o.fl., 182. mál. --- Þskj. 226, nál. 744.

[12:51]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landsnet ferðaleiða, síðari umr.

Þáltill. RM o.fl., 122. mál. --- Þskj. 127, nál. 719.

[12:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varðveisla menningararfleifðar á stafrænu formi, síðari umr.

Þáltill. RR o.fl., 196. mál. --- Þskj. 244, nál. 693.

[12:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 12:58]

[13:35]

Útbýting þingskjala:


Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána, frh. 2. umr.

Stjfrv., 485. mál (höfuðstólslækkun húsnæðislána). --- Þskj. 837, nál. 1069, 1102, 1104, 1105 og 1106, brtt. 1103.

[13:36]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veiðigjöld, frh. 2. umr.

Stjfrv., 568. mál (fjárhæð og álagning gjalda). --- Þskj. 989, nál. 1161, 1166 og 1167, brtt. 1162.

[14:47]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 153. mál (aflahlutdeildir í rækju). --- Þskj. 178, nál. 1163, brtt. 1164.

[15:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 159. mál (heildarlög). --- Þskj. 1077, nál. 1138, brtt. 1139.

[15:30]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1204).


Lífsýnasöfn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 160. mál (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). --- Þskj. 1078, nál. 1138.

[15:32]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1205).


Gjaldskrárlækkanir o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 315. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1063, brtt. 1145.

[15:33]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1206).


Lokafjárlög 2012, frh. 2. umr.

Stjfrv., 377. mál. --- Þskj. 689, nál. 1050 og 1051.

[15:37]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og fjárln.


Verslun með áfengi og tóbak, frh. 2. umr.

Stjfrv., 156. mál (heimildir ÁTVR til að hafna áfengi). --- Þskj. 186, nál. 1017.

[15:38]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Meðhöndlun úrgangs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur). --- Þskj. 277, nál. 1046, brtt. 1047.

[15:42]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og um.- og samgn.


Útlendingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 249. mál (EES-reglur og kærunefnd). --- Þskj. 457, nál. 821 og 942, brtt. 822.

[15:46]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Opinber skjalasöfn, frh. 2. umr.

Stjfrv., 246. mál (heildarlög). --- Þskj. 403, nál. 946, brtt. 947.

[15:57]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Greiðslur yfir landamæri í evrum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 238. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 367, nál. 727.

[15:59]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Opinber innkaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 220. mál (innkaup á sviði varnarmála, EES-reglur). --- Þskj. 293, nál. 725.

[16:01]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (innheimta lífeyrisiðgjalda). --- Þskj. 750, nál. 1044.

[16:02]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla, frh. 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 211, nál. 1096.

[16:03]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fjármálastöðugleikaráð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 426. mál (heildarlög). --- Þskj. 765, nál. 1146.

[16:05]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Málefni innflytjenda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 517. mál (forstöðumaður Fjölmenningarseturs). --- Þskj. 878, nál. 1118 og 1156.

[16:08]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 2. umr.

Stjfrv., 392. mál (takmörkun tilkynningarskyldu, EES-reglur). --- Þskj. 718, nál. 1067.

[16:10]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 375. mál (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.). --- Þskj. 686, nál. 1074.

[16:16]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Losun og móttaka úrgangs frá skipum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (EES-reglur). --- Þskj. 688, nál. 1093.

[16:16]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fiskeldi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 319. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 609, nál. 1107, brtt. 1114.

[16:18]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Gerð sáttmála um verndun friðhelgi einkalífs í stafrænum miðlum, frh. síðari umr.

Þáltill. stjórnsk.- og eftirln., 519. mál. --- Þskj. 880.

[16:25]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1217).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 350. mál (lyfjagát, EES-reglur). --- Þskj. 654, nál. 1101.

[16:28]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1218).


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 275. mál (öryggi líffæra til ígræðslu). --- Þskj. 526, nál. 1099.

[16:28]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1219).


Skrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014, frh. síðari umr.

Þáltill. SII o.fl., 62. mál. --- Þskj. 62, nál. 696.

[16:29]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1225).


Landsnet ferðaleiða, frh. síðari umr.

Þáltill. RM o.fl., 122. mál. --- Þskj. 127, nál. 719.

[16:32]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1226).


Hert viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstri, frh. síðari umr.

Þáltill. ELA o.fl., 182. mál. --- Þskj. 226, nál. 744.

[16:33]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1227).


Varðveisla menningararfleifðar á stafrænu formi, frh. síðari umr.

Þáltill. RR o.fl., 196. mál. --- Þskj. 244, nál. 693.

[16:35]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1228).


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 599. mál. --- Þskj. 1142.

[16:36]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, 3. umr.

Stjfrv., 484. mál (höfuðstólslækkun húsnæðislána). --- Þskj. 1119, nál. 1153 og 1159, brtt. 1135.

[16:38]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 349. mál (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur). --- Þskj. 653, nál. 1100.

[16:45]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Efling skógræktar sem atvinnuvegar, síðari umr.

Þáltill. JónG o.fl., 211. mál. --- Þskj. 273, nál. 968.

[16:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir gegn málverkafölsunum, síðari umr.

Þáltill. KJak og VilB, 266. mál. --- Þskj. 499, nál. 1095.

[16:59]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða, síðari umr.

Þáltill. GÞÞ o.fl., 294. mál. --- Þskj. 567, nál. 1045.

[17:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda, síðari umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 348. mál. --- Þskj. 652, nál. 1064.

[17:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku, síðari umr.

Þáltill. OH o.fl., 293. mál. --- Þskj. 565, nál. 1098.

[17:20]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Frv. KJak o.fl., 15. mál (þunn eiginfjármögnun). --- Þskj. 15, nál. 921.

[17:22]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Frv. KLM o.fl., 166. mál (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). --- Þskj. 198, nál. 931.

[17:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög og vörugjald, 2. umr.

Frv. BP o.fl., 179. mál (sojamjólk). --- Þskj. 221, nál. 922.

[17:38]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 2. umr.

Frv. SilG o.fl., 13. mál (notkun fánans). --- Þskj. 13, nál. 916, frhnál. 1134.

[17:42]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stimpilgjald, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 585. mál (matsverð og lagaskil). --- Þskj. 1049.

[17:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 2. umr.

Frv. um.- og samgn., 592. mál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur). --- Þskj. 1072.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 593. mál (arður og viðurlagaákvæði). --- Þskj. 1113.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna, síðari umr.

Þáltill. PHB o.fl., 67. mál. --- Þskj. 67, nál. 899.

[17:48]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu, síðari umr.

Þáltill. BirgJ o.fl., 335. mál. --- Þskj. 630, nál. 1147.

[17:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2. umr.

Frv. SSv o.fl., 148. mál (úthlutunarreglur). --- Þskj. 171, nál. 713, brtt. 1165.

[18:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 561. mál (skip- og vélstjórnarréttindi). --- Þskj. 972, nál. 1182.

[18:04]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 602. mál (heildarlög). --- Þskj. 1155.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi, síðari umr.

Þáltill. ÁPÁ o.fl., 5. mál. --- Þskj. 5, nál. 1137.

[18:06]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bygging nýs Landspítala, síðari umr.

Þáltill. KLM o.fl., 10. mál. --- Þskj. 10, nál. 1136.

[18:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulagslög, 2. umr.

Stjfrv., 512. mál (bótaákvæði o.fl.). --- Þskj. 873, nál. 1143, brtt. 1168.

[18:36]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 599. mál. --- Þskj. 1142.

[18:45]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1237).


Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 484. mál (höfuðstólslækkun húsnæðislána). --- Þskj. 1119, nál. 1153 og 1159, brtt. 1135.

[18:49]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1238).


Skipulagslög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 512. mál (bótaákvæði o.fl.). --- Þskj. 873, nál. 1143, brtt. 1168.

[19:00]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 349. mál (flugeldavörur og sprengiefni, EES-reglur). --- Þskj. 653, nál. 1100.

[19:03]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1240).


Efling skógræktar sem atvinnuvegar, frh. síðari umr.

Þáltill. JónG o.fl., 211. mál. --- Þskj. 273, nál. 968.

[19:03]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1241).


Ráðstafanir gegn málverkafölsunum, frh. síðari umr.

Þáltill. KJak og VilB, 266. mál. --- Þskj. 499, nál. 1095.

[19:04]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1242).


Aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða, frh. síðari umr.

Þáltill. GÞÞ o.fl., 294. mál. --- Þskj. 567, nál. 1045.

[19:05]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1243).


Mótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úganda, frh. síðari umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 348. mál. --- Þskj. 652, nál. 1064.

[19:07]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1244).


Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku, frh. síðari umr.

Þáltill. OH o.fl., 293. mál. --- Þskj. 565, nál. 1098.

[19:10]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1245).


Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu, frh. síðari umr.

Þáltill. BirgJ o.fl., 335. mál. --- Þskj. 630, nál. 1147.

[19:12]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1246).


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Frv. KJak o.fl., 15. mál (þunn eiginfjármögnun). --- Þskj. 15, nál. 921.

[19:16]

Horfa


Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 2. umr.

Frv. SSv o.fl., 148. mál (úthlutunarreglur). --- Þskj. 171, nál. 713, brtt. 1165.

[19:17]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Frv. KLM o.fl., 166. mál (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). --- Þskj. 198, nál. 931.

[19:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tollalög og vörugjald, frh. 2. umr.

Frv. BP o.fl., 179. mál (sojamjólk). --- Þskj. 221, nál. 922.

[19:21]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, frh. 2. umr.

Frv. SilG o.fl., 13. mál (notkun fánans). --- Þskj. 13, nál. 916, frhnál. 1134.

[19:23]

Horfa


Stimpilgjald, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 585. mál (matsverð og lagaskil). --- Þskj. 1049.

[19:25]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Loftslagsmál, frh. 2. umr.

Frv. um.- og samgn., 592. mál (losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi, EES-reglur). --- Þskj. 1072.

[19:26]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Gjaldeyrismál, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 593. mál (arður og viðurlagaákvæði). --- Þskj. 1113.

[19:26]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frh. 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 561. mál (skip- og vélstjórnarréttindi). --- Þskj. 972, nál. 1182.

[19:27]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Frv. allsh.- og menntmn., 602. mál (heildarlög). --- Þskj. 1155.

[19:28]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁPÁ o.fl., 5. mál. --- Þskj. 5, nál. 1137.

[19:28]

Horfa


Bygging nýs Landspítala, frh. síðari umr.

Þáltill. KLM o.fl., 10. mál. --- Þskj. 10, nál. 1136.

[19:30]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1249) með fyrirsögninni:

Tillaga til þingsályktunar um endurnýjun og uppbyggingu Landspítala.


Samning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagna, frh. síðari umr.

Þáltill. PHB o.fl., 67. mál. --- Þskj. 67, nál. 899.

[19:36]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1250).

[19:37]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 1.--2. og 27. mál.

Fundi slitið kl. 19:40.

---------------