Útbýting 144. þingi, 56. fundi 2015-01-26 15:02:33, gert 27 9:12
Alþingishúsið

Húsnæðisbótakerfi, 458. mál, svar fél.- og húsnrh., þskj. 868.

Lýðháskólar, 502. mál, þáltill. BP o.fl., þskj. 870.

Sendiherrar, 435. mál, svar utanrrh., þskj. 871.

Tekjuskattur o.fl., 356. mál, þskj. 859.

Vopnaöflun og vopnaeign Landhelgisgæslunnar, 447. mál, svar innanrrh., þskj. 869.