Útbýting 144. þingi, 56. fundi 2015-01-26 18:18:44, gert 27 9:12
Alþingishúsið

Farmflutningar á landi, 503. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 873.

Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni, 504. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 874.

Skráning barna í trú- og lífsskoðunarfélög, 506. mál, fsp. SII, þskj. 876.

Staðsetning þjónustu við flugvél Isavia, 505. mál, fsp. SJS, þskj. 875.