Útbýting 144. þingi, 67. fundi 2015-02-17 19:51:03, gert 26 14:0
Alþingishúsið

Aðgangur að upplýsingum við vinnu við fjárlaga- og tekjufrumvörp, 377. mál, svar fjmrh., þskj. 949.

Bólusetningar barna, 518. mál, svar heilbrrh., þskj. 944.

Kostnaður við framkvæmd og kynningu á skuldaniðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána, 484. mál, svar fjmrh., þskj. 948.

Launagreiðslur til lækna, 489. mál, svar heilbrrh., þskj. 943.

Nám og náms- og starfsráðgjöf fanga, 553. mál, fsp. BjG, þskj. 956.

Sýklalyfjaónæmi, 524. mál, svar heilbrrh., þskj. 945.