Útbýting 144. þingi, 76. fundi 2015-03-03 19:05:20, gert 4 8:28
Alþingishúsið

Augnlæknaþjónusta, 595. mál, fsp. KLM, þskj. 1035.

Efling brothættra byggða og byggðafesta veiðiheimilda, 588. mál, þáltill. LRM o.fl., þskj. 1020.

Innheimtur gistináttaskattur, 594. mál, fsp. KLM, þskj. 1034.

Jarðalög, 74. mál, nál. atvinnuvn., þskj. 1029.

Notkun þalata, 531. mál, svar umhvrh., þskj. 1032.

Ráðstafanir til að mæta kostnaði við umönnun og heilbrigðisþjónustu aldraðra, 592. mál, fsp. PHB, þskj. 1028.

Staða A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, 590. mál, fsp. PHB, þskj. 1026.

Staða opinberra lífeyrissjóða, 591. mál, fsp. PHB, þskj. 1027.

Stjórnir opinberra hlutafélaga, 540. mál, svar fjmrh., þskj. 1031.

Undanþágur frá EES-gerðum, 593. mál, fsp. SÁA, þskj. 1030.

Þjónusta við barnshafandi konur, 596. mál, fsp. SII, þskj. 1036.