2015-06-30 18:02:19# 144. lþ.#F 140.#8. fundur. Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta., til 18:03:46| A gert 1 9:34
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 144. lþ.

Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 703. mál (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.). --- Þskj. 1177, nál. 1385.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:02]

Brtt. í nál. 1385,1 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AIJ, AME, ÁsmD, ÁsF, BÁ, BirgJ, BjG, BjarnB, BP, EKG, EldÁ, ElH, ELA, EyH, FSigurj, GStein, HBK, HE, HHG, HHj, HöskÞ, IllG, JMS, JónG, KG, KJak, KaJúl, KÞJ, LRM, LínS, OH, ÓP, PVB, PJP, RR, RM, SÁA, SigrM, SIJ, SilG, SJS, SSv, UBK, ValG, VigH, VilÁ, VilB, WÞÞ, ÞorS, ÞórE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (VBj) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁPÁ, BN, GuðbH, GÞÞ, HarB, JÞÓ, KLM, REÁ, SDG, SII) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1385,2 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--4. gr. (verða 3.--5. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.