2015-06-30 18:03:48# 144. lþ.#F 140.#9. fundur. Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl., til 18:05:03| A gert 1 9:34
[prenta uppsett í dálka] 140. fundur, 144. lþ.

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 622. mál (breyting ýmissa laga, EES-reglur). --- Þskj. 1077, nál. 1471.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:04]

Brtt. í nál. 1471,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1471,2--4 samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--22. gr., svo breyttar, samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.