Útbýting 144. þingi, 145. fundi 2015-07-02 19:00:53, gert 3 8:34
Alþingishúsið

Frestun á fundum Alþingis, 815. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1613.

Friðlýsing og friðun samkvæmt náttúruverndaráætlun og rammaáætlun, 790. mál, svar umhvrh., þskj. 1567.

Móttökustöð fyrir hælisleitendur, 784. mál, svar innanrrh., þskj. 1597.

Náttúruverndaráætlun 2014--2018, 789. mál, svar umhvrh., þskj. 1566.

Samspil örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða, 779. mál, svar fél.- og húsnrh., þskj. 1599.

Stefna í loftslagsmálum, 794. mál, svar umhvrh., þskj. 1568.

Þjónusta við framhaldsskólanema sem þurfa mikla persónulega aðstoð á skólatíma, 744. mál, svar fél.- og húsnrh., þskj. 1547.