Útbýting 144. þingi, 29. fundi 2014-11-06 10:32:23, gert 6 16:5
Alþingishúsið

Flutningur stofnana, 289. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 474.

Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis, 10. mál, þskj. 467.

Umhverfismat vegna áforma um lagningu háspennulínu um Sprengisand, 360. mál, fsp. SSv, þskj. 471.