Útbýting 144. þingi, 29. fundi 2014-11-06 14:15:30, gert 6 16:5
Alþingishúsið

Framlög ríkisaðila til félagasamtaka, 137. mál, svar innanrrh., þskj. 417.

Framlög ríkisaðila til félagasamtaka, 142. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 472.

Launakjör starfsmanna Seðlabankans, 97. mál, svar fjmrh., þskj. 477.

Plastagnir, 332. mál, svar umhvrh., þskj. 475.

Ráðningar starfsmanna atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, 196. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 473.

Sérhæfður íþróttabúnaður fyrir fatlaða íþróttamenn, 176. mál, svar fjmrh., þskj. 455.

Skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli, 361. mál, frv. HöskÞ o.fl., þskj. 478.

Varðveisla gagna sem tengjast stjórnlagaráði, 315. mál, svar fors., þskj. 476.