Útbýting 144. þingi, 29. fundi 2014-11-06 14:57:09, gert 6 16:5
Alþingishúsið

Vaxtagjöld ríkisins vegna lána til bjargar fjármálakerfinu, 362. mál, fsp. ELA, þskj. 479.

Yfirskattanefnd o.fl., 363. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 480.