Útbýting 144. þingi, 34. fundi 2014-11-18 13:32:28, gert 19 8:8
Alþingishúsið

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna, 397. mál, þáltill. PVB o.fl., þskj. 551.

Fjöldi opinberra starfa, 299. mál, svar heilbrrh., þskj. 550.

Flutningur stofnana, 283. mál, svar utanrrh., þskj. 546.

Lönd og veiðiréttur Landsvirkjunar við Þingvallavatn, Efra-Sog og Úlfljótsvatn, 231. mál, svar fjmrh., þskj. 527.

Rafræn skattkort, 316. mál, svar fjmrh., þskj. 537.

Sjóðir í vörslu Háskóla Íslands, 177. mál, svar menntmrh., þskj. 532.