Dagskrá 144. þingi, 34. fundi, boðaður 2014-11-18 13:30, gert 19 8:8
[<-][->]

34. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 18. nóv. 2014

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, stjfrv., 158. mál, þskj. 163, nál. 501. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins, stjfrv., 243. mál, þskj. 272, nál. 498. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda, þáltill., 16. mál, þskj. 16, nál. 517. --- Síðari umr.
 5. Bætt starfsumhverfi erlendra sérfræðinga, þáltill., 123. mál, þskj. 125. --- Fyrri umr.
 6. Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn, frv., 110. mál, þskj. 112. --- 1. umr.
 7. Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu, þáltill., 109. mál, þskj. 109. --- Fyrri umr.
 8. Þingsköp Alþingis, frv., 56. mál, þskj. 56. --- 1. umr.
 9. Vörugjald, frv., 36. mál, þskj. 36. --- 1. umr.
 10. Bætt hljóðvist og aðgerðir til að draga úr erilshávaða í kennsluhúsnæði, þáltill., 209. mál, þskj. 235. --- Fyrri umr.
 11. Endurskoðun á slægingarstuðlum, þáltill., 364. mál, þskj. 481. --- Fyrri umr.
 12. Stofnun áburðarverksmiðju, þáltill., 96. mál, þskj. 96. --- Fyrri umr.
 13. Mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða, þáltill., 34. mál, þskj. 34. --- Fyrri umr.
 14. Fjölmiðlar, frv., 108. mál, þskj. 108. --- 1. umr.
 15. Húsaleigubætur, frv., 211. mál, þskj. 240. --- 1. umr.
 16. Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur, þáltill., 122. mál, þskj. 124. --- Fyrri umr.
 17. Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, frv., 95. mál, þskj. 95. --- 1. umr.