Dagskrá 144. þingi, 51. fundi, boðaður 2014-12-16 23:59, gert 23 14:4
[<-][->]

51. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 16. des. 2014

að loknum 50. fundi.

---------

 1. Frestun á fundum Alþingis, stjtill., 471. mál, þskj. 786. --- Ein umr. Ef leyft verður.
 2. Stjórnarráð Íslands, stjfrv., 434. mál, þskj. 666. --- 1. umr.
 3. Almannatryggingar o.fl., frv., 459. mál, þskj. 707. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 4. Dómstólar, stjfrv., 419. mál, þskj. 627. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 5. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, stjfrv., 422. mál, þskj. 630. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 6. Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu, stjfrv., 154. mál, þskj. 157 (með áorðn. breyt. á þskj. 727), brtt. 788. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 7. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, stjfrv., 423. mál, þskj. 631. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 8. Veiting ríkisborgararéttar, frv., 467. mál, þskj. 744. --- 2. umr. Ef leyft verður.
 9. Endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978, frv., 368. mál, þskj. 485, nál. 775. --- 2. umr. Ef leyft verður.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilkynning um skrifleg svör.
 2. Afbrigði um dagskrármál.