Dagskrá 144. þingi, 67. fundi, boðaður 2015-02-17 13:30, gert 26 14:0
[<-][->]

67. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 17. febr. 2015

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Minning Ásgeirs Hannesar Eiríkssonar.
 2. Störf þingsins.
 3. Vátryggingarsamningar, stjfrv., 120. mál, þskj. 860, brtt. 918. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 4. Sjúkratryggingar, stjfrv., 242. mál, þskj. 861, brtt. 865. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 5. Umboðsmaður skuldara, stjfrv., 159. mál, þskj. 857. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 6. Umferðarlög, stjfrv., 102. mál, þskj. 855, brtt. 893. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 7. Vegalög, stjfrv., 157. mál, þskj. 856. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 8. Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar, stjfrv., 463. mál, þskj. 715. --- 1. umr.
 9. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, stjfrv., 466. mál, þskj. 725. --- 1. umr.
 10. Farmflutningar á landi, stjfrv., 503. mál, þskj. 873. --- 1. umr.
 11. Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni, stjfrv., 504. mál, þskj. 874. --- 1. umr.
 12. Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, stjfrv., 11. mál, þskj. 11, nál. 930. --- 2. umr.
 13. Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, stjfrv., 107. mál, þskj. 107, nál. 841 og 864. --- 2. umr.
 14. Kosningar til Alþingis, frv., 57. mál, þskj. 57. --- 1. umr.
 15. Fjölmiðlar, frv., 108. mál, þskj. 108. --- 1. umr.
 16. Mannanöfn, frv., 389. mál, þskj. 523. --- 1. umr.
 17. Fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna, þáltill., 465. mál, þskj. 720. --- Fyrri umr.
 18. Orlof húsmæðra, frv., 339. mál, þskj. 422. --- 1. umr.
 19. Aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana, þáltill., 238. mál, þskj. 267. --- Fyrri umr.
 20. Meðferð einkamála, frv., 462. mál, þskj. 710. --- 1. umr.
 21. Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum, þáltill., 479. mál, þskj. 828. --- Fyrri umr.
 22. Heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra, þáltill., 480. mál, þskj. 829. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afbrigði um dagskrármál.