Fundargerð 144. þingi, 11. fundi, boðaður 2014-09-23 13:30, stóð 13:32:36 til 19:18:37 gert 24 8:3
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

11. FUNDUR

þriðjudaginn 23. sept.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:33]

Horfa

Umræðu lokið.


Byggingarvörur, 1. umr.

Stjfrv., 54. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 54.

[14:06]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Mat á umhverfisáhrifum, 1. umr.

Stjfrv., 53. mál (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). --- Þskj. 53.

[14:25]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Jarðalög, 1. umr.

Stjfrv., 74. mál (landnotkun og sala ríkisjarða). --- Þskj. 74.

[14:43]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.

[Frumvarpið átti að ganga til atvinnuveganefndar; sjá leiðréttingu á 12. fundi.]


Umferðarlög, 1. umr.

Stjfrv., 102. mál (EES-reglur). --- Þskj. 102.

[14:46]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Framtíðargjaldmiðill Íslands, fyrri umr.

Þáltill. GStein o.fl., 15. mál. --- Þskj. 15.

[15:09]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og efh.- og viðskn.


Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda, fyrri umr.

Þáltill. JÞÓ o.fl., 16. mál. --- Þskj. 16.

[15:57]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.

[16:49]

Útbýting þingskjala:


Bráðaaðgerðir í byggðamálum, fyrri umr.

Þáltill. ÁPÁ o.fl., 19. mál. --- Þskj. 19.

[16:50]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og atvinnuvn.


Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 20. mál. --- Þskj. 20.

[18:41]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.

Út af dagskrá var tekið 10. mál.

Fundi slitið kl. 19:18.

---------------