Fundargerð 144. þingi, 22. fundi, boðaður 2014-10-21 13:30, stóð 13:31:28 til 22:27:45 gert 22 8:2
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

22. FUNDUR

þriðjudaginn 21. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Þingstörf fram undan.

[14:06]

Horfa

Málshefjandi var Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.


Meðferð sakamála, 3. umr.

Stjfrv., 103. mál (embætti héraðssaksóknara). --- Þskj. 103.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána, 2. umr.

Stjfrv., 240. mál (frádráttarliðir). --- Þskj. 269, nál. 351 og 370.

[14:12]

Horfa

[14:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Meðferð sakamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 103. mál (embætti héraðssaksóknara). --- Þskj. 103.

[14:55]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 375).


Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána, frh. 2. umr.

Stjfrv., 240. mál (frádráttarliðir). --- Þskj. 269, nál. 351 og 370, brtt. 373.

[14:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum, 2. umr.

Stjfrv., 72. mál (EES-reglur). --- Þskj. 72, nál. 302.

[16:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ábyrgðasjóður launa, 2. umr.

Stjfrv., 105. mál (EES-reglur). --- Þskj. 105, nál. 304.

[16:56]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, 2. umr.

Stjfrv., 106. mál (EES-reglur). --- Þskj. 106, nál. 305.

[16:58]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 76. mál (reglugerðarheimild, EES-reglur). --- Þskj. 76, nál. 303.

[16:59]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrskurðarnefnd velferðarmála, 1. umr.

Stjfrv., 207. mál. --- Þskj. 233.

[17:01]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu, 1. umr.

Stjfrv., 257. mál (heildarlög). --- Þskj. 295.

[17:09]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Um fundarstjórn.

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis.

[17:32]

Horfa

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.

[Fundarhlé. --- 17:46]


Verslun með áfengi og tóbak o.fl., frh. 1. umr.

Frv. VilÁ o.fl., 17. mál (smásala áfengis). --- Þskj. 17.

[17:56]

Horfa

[19:14]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:21]

[19:52]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs, fyrri umr.

Þáltill. KJak o.fl., 26. mál. --- Þskj. 26.

[21:26]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og um.- og samgn.

[Fundarhlé. --- 21:36]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 1. umr.

Frv. FSigurj o.fl., 30. mál (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). --- Þskj. 30.

[21:45]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.

Út af dagskrá voru tekin 8., 12. og 14. mál.

Fundi slitið kl. 22:27.

---------------